રંગીન લેન્સ સૂચનો Opticcolors

પ્રેક્ટીશન

પ્રિસ્ક્રિપ્શન માટે તમારા કોન્ટેક્ટ લેન્સના વ્યવસાયીની સલાહ લો, જ્યારે તમારા કોન્ટેક્ટ્સ લેન્સ પહેરીને આંખની કોઈ પણ દવાઓનો ઉપયોગ કરતા પહેલા.

- ચેડા-સ્પષ્ટ સીલને નુકસાન થયું હોય તો તેનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

- આંખમાં સતત બળતરા થવાની સ્થિતિમાં, તાત્કાલિક ઉપયોગ બંધ કરો, આંખમાંથી લેન્સ કા removeો અને તમારા સંપર્ક લેન્સના વ્યવસાયીની સલાહ લો.

- બધા સંપર્ક લેન્સ કેર પ્રોડક્ટ્સને બાળકોથી દૂર રાખો.

- સંપર્ક લેન્સ સ્ટોરેજ દરમિયાન કેસમાંથી કેપને દૂર કરશો નહીં.

- નોઝલ ટીપને કોઈપણ સપાટીને સ્પર્શ કરવાની મંજૂરી આપશો નહીં.

ઉપયોગ પછી હંમેશાં બોટલની કેપ બદલો.

- કોન્ટ્રેક્ટ લેન્સ અથવા લેન્સના કેસને પાણીથી સીધા નળમાંથી કોગળા ન કરો.

- આ કોન્ટેક્ટ લેન્સનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારે સંપર્ક લેન્સ નિષ્ણાતની પરવાનગીની જરૂર છે.

- તમારા લેન્સ સ્ટોરેજ કેસને તમારા કોન્ટેક્ટ લેન્સ પ્રેક્ટિશનર દ્વારા ભલામણ મુજબ નિયમિતપણે સાફ કરવા અને વારંવાર બદલવા જોઈએ.

- આંખની સલામતી સાથે ચેડા ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, તમારે ક્યારેય પણ સોલ્યુશનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. જો ઉકેલમાં 7 દિવસથી વધુ સમય સુધી લેન્સ સ્ટોર કરવામાં આવે, તો આગ્રહણીય છે કે તમે જીવાણુ નાશકક્રિયાની પ્રક્રિયાને પુનરાવર્તિત કરો.

- ઉત્પાદન પર સૂચવેલ સમાપ્તિ તારીખ પછી ઉપયોગ કરશો નહીં.